Om mig

Lite om min bakgrund

Jag har akademisk grund som socionom. Efter några år med socialt arbete började jag som behandlingsassistent på ett behandlingshem inriktat på psykisk sjukdom/störning kombinerat med missbruk; s.k. Dubbeldiagnos. Vi hade miljöterapi och psykoterapi samt grupper. Jag engagerade mig i arbetet och blev intresserad av det verksamma psykoterapi, kanske för att verksamheten knöts till ett forskningsprojekt som visade på djup förändring för våra ”gäster”. Detta ledde vidare till mer än 20 år i Skånes vuxenpsykiatri och jag där jag fick möjlighet att utbilda mig mer i psykoterapi med start i en två-årig psykodynamisk ”steg 1”. I samband med ett projekt för att förebygga suicid, fick jag upp ögonen för en terapi med stark evidens vid depression: IPT. Detta ledde till ytterligare en två-årig utbildning, nu i Relationell- och Interpersonell korttidspsykoterapi vid Linköpings Universitet. Det jag lärde mig har sedan präglat val av både inriktning (relationell) och studieort för tre-årigt Psykoterapeutprogram följt av Handledar- och lärarutbildningen i Psykoterapi. Det blev många resor och övernattningar under mer än 10 år. Mellan utbildningarna var jag aktiv i ett forskningsprojekt där samspelet terapeut/patient filmades. Jag lärde mig en mer aktiv roll som terapeut och hur människor påverkar varandra och inte minst till hur stor del terapeuter är inblandade i mötet med sina patienter på sätt som man man bara delvis kan vara medveten om. Jag blev Skånes första handledare med ackreditering att certifiera terapeuter i IPT och fick uppdrag som lärare på Institutionen för Psykologi i Lund. Detta gick inte att kombinera tidsmässigt med en tjänst i psykiatrin. Jag fick tyvärr välja men höll kvar en fot kvar i psykiatrisk verksamhet som handledare.

Erik Fagerberg, leg. psykoterapeut

Erik Fagerberg, leg. psykoterapeut

Mitt arbete

Med denna bakgrund arbetar jag med patienter som har problem med depression, ångest, olika personlighetssyndrom, PTSD, dissociativa identitetsstörningar, bipolär sjukdom, missbruk och ätstörning. Jag arbetar också med reflekterande förmåga (mentalisering) och affektfokuserat.

Få remiss till psykoterapi, IPT, med högkostnadsskydd

Du kan få remiss från läkare eller psykolog på din vårdcentral för IPT (16 samtal) och får då gå i psykoterapi med samma högkostnadsskydd som i övriga sjukvården. Jag har inte längre avtal för psykodynamisk terapi beroende på Region Skånes krav på volym (ett visst antal patienter i varje behandlingsform), men också att jag tvingades välja under en period då jag inte mådde så bra (i IPT blandar terapeuten inte in sig själv på samma sätt som i PDT…).

Jag arbetar nu med relationell psykoterapi(PDT) igen, men alltså tillsvidare utanför avtal med Region Skåne.

Musiker

När jag inte arbetar med terapi är jag bl.a. verksam som musiker. Målningarna på hemsidan är gjorda av en konstnär som heter Lars Oluf Kolsrud. De har använts till omslag för några skivor med ett band jag spelat med redan innan jag blev socionom. Någon (en relationell kollega) har sagt: ”Du var en människa innan du blev psykoterapeut och förhoppningsvis fortsätter du vara människa även efter att du blev det.”

Eller som Harry Stack Sullivan (grundaren av Interpersonell psykiatri) sa: ”All of us are much more human than otherwise”. Sullivan talade också om olika jagtillstånd; Me, Bad me and Not me. Jag försöker att hålla ihop dessa sidor av mig och arbetar ofta med ett slags lyssnande i terapierna. Spelar vi ihop? Stannar musiken upp? Byter vi tonart eller stämmer ner?

© Lars Oluf Kolsrud - Unamed 2 1536x1098

© Lars Oluf Kolsrud