Lite om mig

ERIK FAGERBERG, leg. psykoterapeut

 

 
 

 

Jag har akademisk grund som socionom och har arbetat med socialt arbete och på behandlingshem med psykisk sjukdom vilket ledde vidare till mer än 20 år i Skånes Vuxenpsykiatri. Där fick jag efterhand möjlighet att utbilda mig i psykoterapi med start i en psykodynamisk ”steg 1”. I samband med ett projekt för att förebygga suicid fick jag upp ögonen för en verksam terapi vid depression: IPT. Detta ledde till en två-årig utbildning i Relationell- och Interpersonell korttidspsykoterapi vid Linköpings Universitet vilket sedan präglat val av både inriktning (relationell) och studieort för både psykoterapeutprogram och Handledar- och lärarutbildning. Det blev massor av resor och övernattningar under mer än 10 år. Jag lärde mig en mer aktiv roll och hur människor påverkar varandra, särskilt till hur stor del terapeuter är inblandade i mötet med sina patienter på sätt som man man bara delvis är medveten om. Jag blev Skånes första handledare som kan certifiera terapeuter i IPT och fick uppdrag som lärare på Inst. för Psykologi i Lund som inte gick att kombinera med en tjänst, så jag gick på en tjänstledighet som jag inte kom tillbaka från. Men jag har återkommit till verksamheten som handledare. 

Jag arbetar med trauma, dissociation, personlighetssyndrom, depression, ångest, bipolär sjukdom, ätstörning mm. Även anknytningsmönster, tillgång till affekter och mentalisering (reflekterande förmåga) kan förändras i en relationsinriktad psykoterapi.

Jag har ett avtal med Region Skåne för IPT (interpersonell psykoterapi). Du kan få remiss från läkare eller psykolog på din vårdcentral och får då gå i psykoterapi med samma högkostnadsskydd som i övriga sjukvården. Jag har inte längre avtal för psykodynamisk terapi beroende på  Region Skånes krav på volym, men också att jag tvingades välja under en period då jag inte mådde så bra (i IPT blandar terapeuten inte in sig själv på samma sätt som i PDT…). Jag arbetar med den relationella terapin (PDT) igen, men alltså tillsvidare utanför avtal och högkostnadsskydd. 

När jag inte arbetar är jag bl.a. verksam som musiker. Målningarna på hemsidan är gjorda av en konstnär som heter Lars Oluf Kolsrud och som har använts till omslag för några skivor av ett band jag spelat med sedan innan jag började med psykoterapi. Någon (relationell) har sagt att du var en människa innan du blev psykoterapeut och förhoppningsvis är det efter att du blev det också. 

 
 
© Lars Oluf Kolsrud