ERIK FAGERBERG, leg. psykoterapeut

Jag är leg. psykoterapeut med 25 års erfarenhet av psykoterapi. För ca 10 år sedan var jag psykodynamiskt utbildad och tog starkt intryck av den relationella vändningen mot en s.k. tvåpersons-psykologi och började utbilda mig i relationell psykoterapi. Med lång bakgrund i vuxenpsykiatri har jag idag privat mottagning centralt i Malmö.  Som psykoterapeut har jag ett stort intresse för hur människan påverkas av sina relationer. IPT och PDT är båda metoder som betonar att vi människor är sociala varelser som påverkas av hur vi har det, och har haft det, i våra relationer.