Undervisning

Sedan några år arbetar jag mycket med undervisning i psykoterapi samt ger utbildningar i IPT.

 

Grundläggande utbildning i IPT, nivå A

IPT, valbar fördjupning (7,5 HP), Psykologprogrammet, Lunds Universitet.

Relationell Psykoterapi vid svåra personlighetssyndrom. Psykoterapeutprogrammet, Linköpings Universitet

Relationell Psykoterapi vid svåra personlighetssyndrom, Psykologprogrammet, Linköpings Universitet

Relationell psykoterapi och IPT,  Grundläggande utbildning i psykoterapi. Socialhögskolan, Lunds Universitet.