Undervisning

Kursansvarig, Grundläggande  utbildning i psykoterapi (GPU, tidigare kallat Steg 1). Socialhögskolan, Lunds Universitet.

Grundläggande utbildning i IPT. Ackrediterad av IPTs