Psykoterapi i grupp: IPT-G

Populär behandlingsform

Psykoterapi i gruppformat har länge varit en populär behandlingsform som fortfarande är relevant i många sammanhang. I all grupppsykoterapi är gruppen en verksam kraft och i IPT–G betonas ännu mer att gruppen är ett unikt interaktivt sammanhang där man får möjlighet att arbeta med direkt kommunikation på nya sätt. I grupppsykoterapi blir det lättare att ta emot feedback och prova nya sätt att relatera om man känner sig trygg. Vi har ansvaret som gruppterapeuter att följa gruppens process och hjälpa till med detta för att möjliggöra att behandlingen blir bra.

”Vi” är Erik Fagerberg (som har denna hemsida) och Lotten Romanus. Lotten är leg. psykolog och leg psykoterapeut samt klinisk specialist i psykologi med gedigen erfarenhet av att bedriva gruppsykoterapi. 

Ny gruppterapi, grupp (IPT-G), i vår

Vi planerar nu att starta en grupp (IPT-G) med start i vår enligt följande:

Gruppen träffas på tisdagar kl. 16.30 – 18.00.

Två individuella samtal används för att hitta ett fokus, göra en bedömning om gruppbehandling är lämpligt samt för att förbereda inför gruppterapin.

De individuella samtalen följs av sexton sessioner i en sluten grupp (d.v.s. inga nya medlemmar tillkommer). Ytterligare två individuella samtal läggs in – Halvvägs och inför avslut.

Gruppterapin äger rum i Malmö i lokal på Kalendegatan.

 

Låter detta intressant?

Om detta låter intressant, skriv gärna till någon av oss: