Undervisning

Kursansvarig

Grundläggande utbildning i psykoterapi (GPU, tidigare kallat Steg 1). Socialhögskolan, Lunds Universitet.

Grundläggande utbildning i IPT. Ackrediterad av IPTs

Erik Fageberg, leg. psykoterapeut undervisar

Erik Fagerberg, leg. psykoterapeut