Handledning

Psykoterapihandledning

Jag är psykoterapihandledare ( brukar kallas ”Handledare och lärare i psykoterapi”, ”enligt UHÄ” och ibland ”steg 3”). Handledning kan vara klinisk t.ex. riktad mot psykoterapeutisk behandling eller sk. verksamhetshandledning. Oavsett om handledningen gäller det förra eller senare, brukar jag försöka fånga aktuella handledningsfrågor med målet att den handledde eller teamet skall få med sig något som är hjälpsamt i arbetet från varje session.

I psykoterapihandledning handleds terapeuter i mötet med sin patient. Det gäller främst patientens problem och hur man skall komma tillrätta med dessa genom samtal inom ramen för psykoterapi eller psykosocialt arbete, men även terapeuten och själva handledningen kan vara i fokus. I den amerikanska föreningen för psykologer (APA– the American Psychological Association) finns etiska riktlinjer för handledning där det framhålls att psykoterapeutiska interventioner riktade till terapeuten under rubriken ”handledning” inte skall förekomma. Jag håller såklart med om det, men jag har under flera år haft en mentor som konsekvent framhållit att det är viktigt att engagera terapeutens ”mind” i arbetet med patienten. Det har påverkat mig och jag har efterhand landat i att det är en balansakt där det gäller att som handledare ha reflektion pågående för att förstå på vilken nivå (eller fokus) jag arbetar. Högst prioritet har såklart patientens eller klientens välbefinnande och utveckling och sedan den jag handleder. Som relationellt utbildad är jag inriktad på att hitta lösningar på hur, för vem, varför, med vilken intensitet och duration samt hur det blir? – I stället för att vara upptagen med frågor av typen antingen/eller.

Certifiering eller examering som mål

På utbildningar blir handledning riktad mot att, förutom patientens väl, lära ut en metod med certifiering eller examinering som mål. Litteraturen (och utbildningen) om handledning är nästan alltid inriktad mot metod, men det finns undantag som jag brukar ha med när det handlar mera om verksamhetshandledning. Ett exempel är författarna Hawkins och Shohet som beskriver i Handledning inom behandlande yrken (2011) en handledningsmodell ”som förfinats för att passa olika yrken”. Många kollegor arbetar med det och jag tycker att det är tilltalande eftersom det inte bara är psykologer, psykoterapeuter eller socionomer med vidareutbildning som behöver handledning.

Avtal med Skånes Kommuner

Erik Fagerberg Psykoterapi & Handledning AB har avtal med Skånes Kommuner för handledning inom socialtjänst och skola m.m. samt med Region Skåne gällande olika yrkesgrupper och handledning för psykoterapi, bemötande eller psykosocialt arbete.

Jag tar emot enskilda och grupper för handledning på min mottagningsadress på Kalendegatan i Malmö. Där finns ett stort och ett mindre rum (plats för 12 respektive 4 personer). Jag ger mig ofta ut med tåg och en hopfällbar cykel till mottagningar och verksamheter. Handledning via internet har jag lång erfarenhet av och kan tillhandahålla med krav på sekretess.

Jag erbjuder även certifierande handledning i interpersonell psykoterapi, IPT, som ackrediterad handledare enligt IPTs, se www.interpersonellpsykoterapi.se

Med denna bakgrund arbetar jag med patienter som har problem med depression, ångest, olika personlighetssyndrom, PTSD, dissociativa identitetsstörningar, bipolär sjukdom, missbruk och ätstörning. Jag arbetar också med reflekterande förmåga (mentalisering) och affektfokuserat.