Handledning

Jag erbjuder handledning i interpersonell psykoterapi, IPT, som ackrediterad handledare, se: www.interpersonellpsykoterapi.se

Jag erbjuder även handledning i psykodynamisk relationell terapi med pågående studier på handledar- och lärarutbildningen i psykoterapi samt legitimation som psykoterapeut som grund.