Handledning

Jag är psykoterapihandledare (UHÄ) med inriktning PDT. I handledning är mitt huvudsakliga intresse att anpassa mig till behov som olika behandlare och verksamheter har och där spelar generella aspekter av handledaryrket in mer än metod. 

Jag tar emot grupper för handledning i en större lokal (Kalendegatan12A) vilket medger en anpassning för att minimera risk för smittspridning. Teams/Zoom etc. använder jag i samma syfte och har mångårig erfarenhet av då jag tidigt kom i kontakt med internetbaserad handledning. Om det är viktigt med sekretess, som vid filmat material, har jag även licens för Adobe Connect Pro som är en säker programvara för detta. 

Erik Fagerberg Psykoterapi & Handledning AB har avtal med Skånes Kommuner för handledning inom socialtjänst och skola med mera samt med Region Skåne gällande handledning för psykoterapi, bemötande och psykosocialt arbete.

Jag erbjuder även handledning i interpersonell psykoterapi, IPT, som ackrediterad handledare enligt IPTs, se: www.interpersonellpsykoterapi.se