Om mig

Lite om min bakgrund

Jag har akademisk grund som socionom. Efter några år inom socialt arbete började jag som behandlingsassistent på ett behandlingshem inriktat på psykisk sjukdom/störning kombinerat med missbruk; s.k. Dubbeldiagnos. Vi hade miljöterapi och psykoterapi samt grupper. Jag engagerade mig i arbetet och blev intresserad av det verksamma i psykoterapi, kanske för att verksamheten knöts till ett forskningsprojekt som visade på djup förändring för flertalet av våra ”gäster”. Detta ledde vidare till mer än 20 år i Skånes vuxenpsykiatri där jag efterhand fick möjlighet att utbilda mig mer i psykoterapi med start i en två-årig psykodynamisk ”steg 1”.Tio år senare fick jag en ny möjlighet att gå en två-årig utbildning, nu i Relationell- och Interpersonell korttidspsykoterapi vid Linköpings Universitet. Det jag lärde mig där präglade sedan val av både inriktning och studieort för det tre-åriga Psykoterapeutprogrammet följt av Handledar- och lärarutbildningen i Psykoterapi. Mellan utbildningarna var jag aktiv i ett forskningsprojekt där samspelet terapeut/patient filmades. Jag lärde mig en mer aktiv roll som terapeut och hur människor påverkar varandra, inte minst till hur stor del terapeuter är inblandade i mötet med sina patienter på sätt som man man bara delvis kan vara medveten om. Jag fick ett uppdrag som lärare på Institutionen för Psykologi i Lund och när detta inte gick att kombinera tidsmässigt med en tjänst i psykiatrin och fick jag en tjänstledighet...

Erik Fagerberg, leg. psykoterapeut

Erik Fagerberg, leg. psykoterapeut

Mitt arbete

Med denna bakgrund arbetar jag med patienter som har problem med depression, ångest, olika personlighetssyndrom, PTSD, dissociativa identitetsstörningar, bipolär sjukdom, missbruk och ätstörningar. Jag strävar efter att öka reflekterande förmåga (mentalisering) och  huvudsakligen affektfokuserat.

Få remiss till psykoterapi, IPT, med högkostnadsskydd

Du kan få remiss från läkare eller psykolog på din vårdcentral för IPT (16 samtal) och får då gå i psykoterapi med samma högkostnadsskydd som i övriga sjukvården. Jag har inte längre avtal för psykodynamisk terapi beroende på Region Skånes krav på volym (ett visst antal patienter i varje behandlingsform), men också att jag tvingades välja under en period då jag inte mådde så bra (i IPT blandar terapeuten inte in sig själv på samma sätt som i PDT…).

Jag arbetar nu med relationell psykoterapi(PDT) igen, men alltså tillsvidare utanför avtalet med Region Skåne.

Musiker

När jag inte arbetar med terapi är jag bl.a. verksam som musiker. Målningarna på hemsidan är gjorda av en konstnär som heter Lars Oluf Kolsrud. De har använts till omslag för några skivor med ett band jag spelade med redan innan jag blev socionom. Någon (en relationell kollega) har sagt: ”Du var en människa innan du blev psykoterapeut och förhoppningsvis fortsätter du vara människa även efter att du blev det.”

Eller som Harry Stack Sullivan (grundaren av Interpersonell psykiatri) sa: ”All of us are much more human than otherwise”. Sullivan talade också om olika jagtillstånd; Me, Bad me and Not me. Jag försöker att hålla ihop dessa sidor av mig och arbetar ofta med ett slags lyssnande i terapierna. Spelar vi ihop? Stannar musiken upp? Blir det bättre om vi byter tonart eller kanske om vi stämmer ner?

© Lars Oluf Kolsrud - Unamed 2 1536x1098

© Lars Oluf Kolsrud